14 மே, 2010

சொத்து

13

மேலத்தெரு கிருஷ்ணண் ஆசாரிக்கு
இன்று பத்தாம் நாள் காரியம்
காரியம் முடிந்து மூத்த அண்ணன் சொன்னான்
மேலத்தெரு வீடும் ரைஸ் மில்லும் எனக்கு
கொல்லபட்டிதென்னந்தோப்பும் 
10 ஏக்கர் கரிசல் காடும் எனக்கு
சின்ன அண்ணன் சொல்லிப்போனான்
மகளுக்கும் சம உரிமை இருக்கு
எல்லாம் நகையும் எனக்குத்தான்
சொல்லிபோனாள் வீட்டின் கடைக்குட்டி லச்சுமி
 யாரும் கேக்காத அம்மா  சொன்னாள்
அய்யா எல்லாரும் சாப்பிட வாங்க
பசியாத்திட்டு அப்புறம் பேசிக்கடலாம்

13 கருத்துகள்:

கருத்துரையிடுக

உங்கள் கருத்து என்னை உற்சாக படுத்தும்.