எழுத நினைத்தும்

தர்மபுரி பஸ் எரிப்பு
கோயம்புத்தூர் குண்டு வெடிப்பு
குஜராத் மத கலவரம்
உலக இன படுகொலைகள்
எழுத நினைத்தும் முடிந்ததில்லை
ஏன் பேனாவின் கண்ணீர் துளிகளால்

பிரபலமான இடுகைகள்