14 மார்., 2010

ஊனிலும் உயிரிலும்

6

என்னை கவர்ந்த பத்துப் பெண்களை பற்றி சொல்லியாயிற்றி. என்னிப் பார்த்தால் பெண்களுடனான நமது பந்தம் ஒரு எண்ணிக்கையில் முடிய கூடியதா என்ன ? ஜனனம் முதல் மரணம் வரை நம் வாழ்க்கையில் பெண்ணின் பங்கு மகத்தானது.
நம் உடம்பில் ஒடும் உதிரமாகவும், உடலில் ஒட்டியிருக்கும் உயிராகவும், நம் சுவாசமாகவும் நமக்கு எல்லாமாகவும் இருப்பது பெண் தான். நீரின்றி அமையாது உலகு, பெண்ணின்றி அமையாது வாழ்வு. என் வாழ்க்கையில் என்னை பாதித்த பெண்களை பற்றி பேசலாம் என்றிருக்கிறேன்.


இன்னும் சொல்வேன்...

6 கருத்துகள்:

கருத்துரையிடுக

உங்கள் கருத்து என்னை உற்சாக படுத்தும்.