25 மார்., 2010

மதமும் மனிதமும்

8

மதம்   என்னும்   யானை மேல் ஏறி
சினம் என்னும் ஆயுதம் ஏந்தி
வெறி பிடித்த மிருகம் போல் மாறி
சில பல உயிர்கள் அழித்து

மனிதம் என்னும் குணம் மறந்து போனோம்
மொத்தத்தில் மனிதரும் அழிந்து போவோம்
ஒருநாள்.

8 கருத்துகள்:

கருத்துரையிடுக

உங்கள் கருத்து என்னை உற்சாக படுத்தும்.