11 மார்., 2010

ஒழுக்கம்

9

அண்ணண் முருகன் நல்ல பேச்சாளர்
ஒழுக்கம் என்ற தலைப்பில் அவர் பேச இருந்தது
மங்கயைர்கரசி பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில்
மனைவி வள்ளியம்மை வாழ்த்தி வழிஅனுப்ப
கிளம்பிச்சென்றார் பள்ளிக்கு 
அமுதென அழகிய தமிழில் அவர் எடுத்தியம்ப
அமைதியாக ரசித்தனர் பெண்கள் 
பேசி முடித்த பின் உண்டு ஒய்வெடுக்க 
அண்ணண் போனார் தெய்வானையின் வீட்டுக்கு

9 கருத்துகள்:

கருத்துரையிடுக

உங்கள் கருத்து என்னை உற்சாக படுத்தும்.